Партнери Aequo Анна Бабич та Юлія Кирпа, радники Павло Бєлоусов та Євген Левіцький, юристи Юлія Волкова, Євген Гончаренко та Роман Гришин-Грищук взяли участь у підготовці доповіді Світового банку «Ведення бізнесу 2019: Тренінг і реформи». Публікація дослідження супроводжувалася широким висвітленням у ЗМІ. Згідно з рейтингом Світового банку «Ведення бізнесу», Україна знову зміцнила свої позиції й піднялася на 71-ше місце з 76-го у 2018 р.

«Ведення бізнесу 2019: Тренінг і реформи», провідне видання Групи Світового банку, – 16-й випуск у серії щорічного видання Групи Світового банку, який проводить оцінку правових норм, що сприяють розширенню підприємницької діяльності, а також норм, що обмежують її. Дослідження «Ведення бізнесу» використовує кількісні показники, які оцінюють рівень сприятливості правових норм для підприємницької діяльності та захисту прав власності, а також дозволяють зіставити дані для 190 країн по мірі їх зміни з плином часу.

У рамках дослідження здійснюється збір і аналіз великого масиву кількісних даних для зіставлення умов державного регулювання підприємницької діяльності у різних країнах у динаміці. Тим самим проект «Ведення бізнесу» спонукає країни до більш ефективного регулювання, забезпечує вимірні орієнтири для проведення реформ і служить ресурсом для науковців, журналістів, дослідників з приватного сектора та інших осіб, які цікавляться діловим кліматом у кожній країні.

Більш детальна інформація, включаючи методологію і додаткові дослідження, представлена на інтерактивному сайті http://www.doingbusiness.org. Сайт дозволяє складати персоналізовані запити, а також порівнювати показники різних країн.