АМК запроваджує підходи до розгляду заяв на концентрацію та узгоджені дії під час воєнного стану

30 Березеня 2022

Антимонопольний комітет України (АМК) видав рекомендаційні роз’яснення щодо питань, пов’язаних із поданням та розглядом заяв на концентрацію та узгоджені дії під час воєнного стану (Рекомендаційні Роз’яснення).

Документ має на меті усунення правової невизначеності щодо дотримання вимог конкурентного законодавства під час дії воєнного стану.

Перш за все, незважаючи на воєнний стан, учасники концентрацій та/або узгоджених дій, не звільняються від необхідності подавати до АМК заяви на концентрацію та узгоджені дії. Однак, Рекомендаційні Роз’яснення визначають спрощений порядок підготовки та подання заяв, особливий порядок їх розгляду, а також  визначають підходи до застосування штрафних санкцій.

Основні вимоги до заяв

Рекомендаційні Роз’яснення визначають спільні вимоги до заяв на концентрацію та узгоджені дії, а також окремий мінімальний перелік даних, які має містити кожна із заявлених дій.

Основні спільні вимоги до заяв:

 • Заяви та додатки до них підписуються уповноваженими представниками та подаються в письмовій формі за адресою листування АМК, яка є актуальною на момент направлення документів. Станом на 28.03.2022: м. Львів, вул. Коперника, буд. 4, 79005.

 • У разі неможливості відправлення документів на поштову адресу АМК або з інших підстав, допускається подача заяви на електронну пошту у форматі PDF. В цьому випадку, надаються пояснення заявників щодо неможливості підписання та подання документів на адресу для листування. 

Заява на концентрацію, серед іншого, має містити такий мінімальний перелік даних:

 • Опис змісту концентрації;

 • Опис основних видів діяльності учасників концентрації;

 • Перелік кінцевих бенефіціарних власників;

 • Наявність у структурі власності учасників концентрації фізичних або юридичних осіб з урахуванням відносин контролю – резидентів Російської Федерації в тому числі де власником акцій, часток паїв прямо або опосередковано виступає Російська Федерація;

 • Схема відносин контролю до та після концентрації;

 • Документи, що підтверджують Повноваження представників;

 • Платіжне доручення.

Заява на узгоджені дії, серед іншого, має містити такий мінімальний перелік даних:

 • Опис змісту узгоджених дій.

 • Опис основних видів діяльності учасників концентрації.

 • Перелік кінцевих бенефіціарних власників.

 • Наявність у структурі власності учасників концентрації фізичних або юридичних осіб з урахуванням відносин контролю – резидентів Російської Федерації, в тому числі де власником акцій, часток паїв прямо або опосередковано виступає Російська Федерація.

 • Документи, що підтверджують повноваження представників.

 • Платіжне доручення.

Заява та додані до неї документи мають буди подані щонайменше за 15 календарних днів до моменту вчинення концентрації / узгоджених дій.

Розгляд заяв

Розгляд заяв, що надходять під час дії воєнного стану, підлягають зупиненню у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня їх надходження до відповідного органу АМК. Протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану, заявники можуть подати доповнення до заяв, що були подані під час дії воєнного стану. Доповнення подаються шляхом та у порядку, визначеному, зокрема, Положенням про концентрацію / Положенням про узгоджені дії.

У разі подання доповнень протягом зазначеного часу, АМК поновлює розгляд заяви, яка надійшла у період дії воєнного стану та розглядає її з урахуванням доповнень. В іншому випадку, АМК поновлює розгляд заяви, яка надійшла у період дії воєнного стану та розглядає її на підставі наявної інформації.

Відповідальність

 • У разі здійснення суб’єктами господарювання концентрації/узгоджених дій без отримання відповідного дозволу АМК, при цьому заяву про надання такого дозволу було подано до АМК відповідно до вимог Рекомендаційних Роз’ясненнях і така концентрація/узгоджені дії не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині та не є забороненою відповідно до Закону України «Про санкції» - штраф визначається в розмірі, що не перевищує  51 000 грн;  

 • У разі здійснення концентрацій / узгоджених дій без отримання відповідного дозволу АМК, за відсутності підстав для заборони таких концентрацій / узгоджених дій, при цьому відповідну заяву не було подано до АМК у строки та відповідно до вимог Рекомендаційних Роз’яснень за відсутності об’єктивних та обґрунтованих причин такого неподання - штраф визначається в розмірі до 340 000 грн;

 • Зазначені вище штрафи не застосовуються, якщо заявниками була надана в АМК недостовірна інформація;

 • У разі здійснення суб’єктами господарювання концентрації / узгоджених дій без отримання відповідного дозволу АМК, якщо кінцевим/ми бенефіціарним/ми власником/ками одного з учасників концентрації є Російська Федерація або громадяни Російської Федерації, які підтримали військову агресію проти України, або якщо в АМК існуватимуть обґрунтовані підозри, що метою концентрації є виведення активів / часток / паїв / акцій з-під дії міжнародних санкцій за військову агресію проти України - штраф визначається у максимальному розмірі, передбаченому законом.