Закон України «Про віртуальні активи»

24 Березеня 2022

15 березня 2022 року Президент України підписав Закон України «Про віртуальні активи» (далі – «Закон»).

Нагадаємо, що Закон був прийнятий Верховною Радою України ще 8 вересня 2021 року, однак Президент України наклав на нього вето. Таке рішення було мотивоване недоцільністю створення нового органу, що здійснюватиме регулювання обігу віртуальних активів, та пропозицією віднести відповідні питання до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Законом легалізується ринок віртуальних активів, запроваджується комплексне регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначаються права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Звертаємо увагу, що Закон набере чинності лише з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами». Наразі було напрацьовано декілька варіантів змін до податкового законодавства, що врегульовують питання оподаткування операцій з віртуальними активами. Разом із тим, наскільки нам відомо, найближчим часом розгляд таких законопроєктів не передбачається.

 1. Сфера регулювання

Закон має на меті встановлення правил для постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів і відповідальність за порушення встановлених правил, та, як заявлено, базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF). Закон не регулює питання оподаткування операцій, пов’язаних із віртуальними активами.

Сфера застосування Закону обмежується визначеним колом правовідносин, зокрема, випадками, коли:

 • сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину, предметом якого є віртуальний актив, в цілому або до окремої його частини;

 • обидві сторони правочину, предметом якого є віртуальний актив, є резидентами України;

 • особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України;

 • у разі постачання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, суб’єкти правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України.

 1. Основні поняття

Закон визначає віртуальний актив як нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Закон виділяє такі види віртуальних активів:

 • незабезпечені – віртуальні активи, що не посвідчують жодних майнових або немайнових прав (до прикладу, Bitcoin);

 • забезпечені – віртуальні активи, що посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав (до прикладу, окремі стейблкоїни);

 • фінансові – віртуальні активи, забезпечені цінними паперами або гривнею (до прикладу, сек'юриті-токени).

Одним із ключових учасників ринку віртуальних активів є постачальники послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. Ними визнаються виключно суб'єкти господарювання юридичні особи, які провадять в інтересах третіх осіб один або декілька з таких видів діяльності, що вимагають отримання спеціального дозволу відповідно до Закону (див. нижче).

 1. Операції з віртуальними активами

Закон передбачає можливість набуття права власності на віртуальний актив за фактом його створення, внаслідок вчинення і виконання щодо нього правочину та на підставі норм закону або рішення суду. Право власності на віртуальний актив засвідчується володінням ключа такого віртуального активу, крім окремих випадків, визначених Законом.

Законом встановлено, що розпорядження забезпеченим віртуальним активом вважатиметься розпорядженням майновим правом на об'єкт забезпечення цього віртуального активу. При цьому варто мати на увазі, що під час вчинення правочину щодо розпорядження забезпеченим віртуальним активом Закон вимагає дотримання встановлених вимог щодо форми або істотних умов правочину про розпорядження об'єктом забезпечення віртуального активу.

Одним із ключових обмежень, передбачених Законом, є заборона використовувати віртуальні активи в якості засобу платежу на території України та обмінювати їх на майно (товари), роботи (послуги). Таким чином, якщо правочин щодо майна (товарів), робіт (послуг) підпадатиме під сферу регулювання Закону, проведення розрахунків із використанням криптовалют буде неможливо.

Очевидно, наведене вище обмеження не повинно стосуватись випадків передачі об'єкта забезпечення забезпеченого віртуального активу його власнику під час його погашення (припинення обороту).

 1. Послуги, пов’язані з оборотом віртуальних активів

Законом передбачено необхідність отримання дозволу на ведення таких видів діяльності, пов'язаної з оборотом віртуальних активів:

 • зберігання / адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;

 • надання послуг з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності;

 • надання послуг переказу віртуальних активів;

 • надання посередницьких послуг, пов’язані з віртуальними активами.

Для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів встановлено ряд вимог, зокрема щодо складу менеджменту, власників істотної участі та бенефіціарних власників, розміру статутного капіталу. При цьому, за певних умов постачальником послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, може бути іноземна юридична особа.