Рекомендаційні роз’яснення застосування знижок на фармацевтичних ринках

01 Березеня 2019

21 лютого 2019 року Антимонопольний комітет України (“АМКУ”) прийняв Рекомендаційні роз’яснення щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції учасниками ринків лікарських засобів у вертикальних відносинах щодо постачання та просування лікарських засобів (“Рекомендаційні Роз’яснення”).

Рекомендаційні Роз’яснення є узагальненням підходів та практики АМКУ щодо відносин між виробниками/імпортерами та дистриб’юторами лікарських засобів щодо реалізації лікарських засобів, зокрема, стимулювання продажів шляхом надання знижок та бонусів.[1] Нижче до Вашої уваги пропонуємо загальний огляд Рекомендаційних Роз’яснень та відповідних підходів АМКУ.

Визначення взаємозамінності лікарських засобів та товарних меж ринку

АМКУ застосовує наступні підходи:

 • У випадку вертикальних відносин між виробниками/імпортерами та дистриб’юторами щодо реалізації лікарських засобів за процедурами публічних закупівель та/або щодо реалізації рецептурних лікарських засобів – за діючою речовиною, дозуванням, лікарською формою.

 • В інших випадках – починаючи з АТХ-3.

Застосування знижок та антиконкурентний ефект

АМКУ зазначає, що знижки можуть мати антиконкурентний ефект. Зокрема, запровадження непрозорих механізмів ціноутворення на лікарські засоби шляхом надання знижок, бонусів, кредит-нот, метою або наслідком яких є обмеження, усунення, недопущення конкуренції. За певних обставин знижками може бути визнано маркетингові послуги та безповоротну фінансову допомогу.

Оцінка антиконкурентного ефекту від надання знижки

Антиконкурентний ефект від надання знижок залежить від сукупності ряду факторів, зокрема:

 • Частки на відповідних товарних ринках виробника/імпортера та дистриб’ютора.

 • Часового виміру знижки – ретроспективні або проспективні. Ретроспективні знижки несуть більш високі ризики порівняно до проспективних.

 • Виміру покупця – індивідуальні для окремих покупців чи загальнодоступні для всіх покупців за виконання ними певних умов. Індивідуальні знижки несуть більш високі ризики порівняно до стандартних.

 • Цільового рівня для надання знижки – цільовий рівень, виражений у вартісних показниках, несе більш високі ризики порівняно до цільового рівня вираженого у кількісних показниках.

 • Змішування декількох типів знижок або застосування знижок під час закупівлі одних препаратів, що надаються за умови закупівлі інших, створюють додаткові ризики.

Ризики антиконкурентного ефекту також залежать від відсотку знижки, часового періоду та обсягу цільового рівня для досягнення знижки.

Крім того, звітування дистриб’юторів перед виробниками/імпортерами може нести додаткові антимонопольні ризики (якщо обсяг та частота надання інформації не відповідає принципу розумності).

Загальні рекомендації при застосуванні знижок

З метою запобігання вчиненню порушення законодавства про захист економічної конкуренції, АМКУ вважає доцільним:

 • для встановлення цільових рівнів застосовувати кількісні, а не вартісні, обсяги продажу в натуральному виразі;

 • не надавати ретроспективних знижок за реалізацію лікарських засобів через процедури публічних закупівель;

 • окремо формувати маркетингові політики щодо унікальних препаратів за МНН та щодо препаратів, які мають замінники;

 • не допускати змішування унікальних та неунікальних препаратів в одному переліку для надання знижки;

 • не ставити отримання знижки від закупівлі одних препаратів у залежність від закупівлі інших препаратів (тобто уникати умов, за яких знижка від закупівлі одного препарату надається на закупівлю іншого).

Також вважаємо доцільним приділяти особливу увагу відсотку знижки, часовому періоду та обсягу цільового рівня для досягнення знижки, а також питанням звітування дистриб’юторів перед виробниками/імпортерами.


[1] За останні 3 роки АМКУ розглянув п’ять справ про вертикальні узгоджені дії між виробниками/імпортерами та дистриб’юторами лікарських засобів.

Завантажити статтю

Автори

Вибрані статті