Довіряй, але й звіт КСВ читай

29 Квітня 2021

У 2021 році під час карколомних глобальних змін, вплив яких на собі відчув кожен бізнес незалежно від форми власності, розміру, сфери, тема корпоративної соціальної відповідальності та переосмислення компаніями парадигми pro bono в рамках своєї корпоративної соціальної вартості набуває все більшого значення

Останнім часом ми спостерігаємо досить цікаву тенденцію — все більше тендерів, у яких ми беремо участь, містять розділ, присвячений КСВ-звітності. Потенційний клієнт воліє та має право на певні соціальні гарантії. І, що важливо, не лише міжнародний, а й національний.

На відміну від Європейського Союзу (Ди­ректива 2014/95/ЄС), в Україні немає чітко регламентованих законодавчих вимог щодо по­дання обов’язкової нефінансової звітності компаніями. Однак звіт про корпоратив­ну соціальну відповідальність має величезний потенціал. Перш за все він транслює філософію компанії, перекладає її ДНК на мову, яку розуміє клієнт. По-друге, дає змогу оцінити, як компанія впроваджує ініціативи сталого розвитку та наскільки опікується соціально важливими пи­таннями.

Пандемія COVID-19 прискорила корпоратив­ну соціальну еволюцію компаній не лише на глобальному рівні, а й в Україні. Бізнес усвідомив, що КСВ — це фактор, який у довгостроковій перспективі забезпечує стійкість навіть у кризо­вих ситуаціях. Тому все більше компаній прагнуть демонструвати клієнтам, партнерам, інвесторам, співробітникам та суспільству досягнутий результат через такий інструмент, як нефінансова звітність.

КСВ є невід'ємною частиною ДНК AEQUO. Від моменту засну­вання фірми ми дотримуємося засадничих принципів ООН і щод­ня прагнемо покращувати нашу практику ведення бізнесу. Для нас це означає демонструвати етичне лідерство та відповідальне управління, інвестувати в розвиток інклюзивності, співпрацювати з ООН і громадянським суспільством, аби розширити доступ до правосуддя, забезпечення прозорості, правової визначеності та захисту прав людини.

У серпні 2018 року AEQUO стала першою національною юри­дичною фірмою, яка приєдналася до мережі Глобального Дого­вору ООН (ГД ООН) — найбільшої у світі асоціації корпоративно-відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку (ЦСР) та Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

За період членства в організації AEQUO, підтримуючи ЦСР 17 — Партнерство заради сталого розвитку, розробила план внесення змін до статуту громадського об'єднання «Мере­жа Глобального Договору в Україні» щодо питань корпоративного управління. Довіра ГД ООН до AEQUO як юридичного консультан­та з унікальним досвідом та визнаною репутацією безцінна.

Ми вдячні за цю можливість та з нетерпінням чекаємо на інші спільні проєкти в довгостроковій перспективі.

Цього року в рамках членства у ГД ООН AEQUO звітуватиме про досягнутий прогрес. У своєму КСВ-звіті ми розповімо про наші інноваційні проєкти, завдяки яким Україна потрапила на кар­ту інновацій та отримала міжнародне визнання. Зокрема, AEQUO Friends — перша та єдина у своєму роді програма інноваційного стажування для студентів юридичних факультетів у 2018 році здобула відзнаку Financial Times Innovative Lawyers у категорії «Управління та розвиток талантів». У сучасних реаліях ми вкотре пе­реконалися, наскільки ідея онлайн-стажування випередила свій час ще у 2017. Цьогоріч спільно з ГД ООН ми включили у стажу­вання принцип pro bono, який дає змогу учасникам працювати над унікальними проєктами Організації, здобуваючи цінний досвід.

КСВ — це також історія про філософію нашої команди. Так, прагнення наших колег сприяти поліпшенню екологічної ситуації в України дало змогу AEQUO виступити в ролі юридичного радника Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації та найбільших виробників пестицидів (Adama, Arysta, BASF, Bayer, FMC, Nufarm, Summit Agro Ukraine, Syngenta тощо) у впровадженні першої в країні добровільної системи утилізації контейнерів з-під пестицидів. Ця ініціатива допоможе знизити обсяги відходів і зробити вагомий внесок у більш безпечне екологічне майбутнє.

Під час підготовки звіту ми оцінювали прогрес у трьох основних вимірах — комплаєнс та бізнес-етика, інклюзивність і різноманіття, а також екологія. Для нас важливо продемонструвати та надихну­ти власним прикладом, як ініціативи AEQUO поповнили не лише портфель корпоративного соціального «капіталу» провідної фірми, а й започаткували тренди у юридичному бізнесі в Україні.

Автори

Вибрані статті