Судочинство в умовах війни

16 Травня 2022

Станом на 16.05.2022

Із 24 лютого 2022 року робота судів зазнала істотних змін: тимчасово було припинено розгляд справ у відкритих судових засіданнях, обмежено доступ до інформації про стан розгляду справ, призупинено доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень.

З початку травня, попри збройну агресію російської федерації, ми бачимо поступове відновлення здійснення правосуддя. Певні особливості здійснення судочинства та наші рекомендації наведені далі.

І. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН РОБОТИ СУДІВ

Порядок роботи конкретних судів залежить від регіону:

a) Господарський суд міста Києва: розгляд справ здійснюється у відкритих судових засіданнях. Обмежений доступ до суду осіб, які не є учасниками справи.

Телефонний зв'язок із працівниками суду наразі нерегулярний. Учасники справ можуть направити клопотання про отримання інформації (з підписом ЕЦП) на електронну адресу суду. Інформація про прийняті процесуальні рішення публікується на офіційній сторінці суду.

b) Північний апеляційний господарський суд: розгляд справ здійснюється у відкритих судових засіданнях. Обмежений доступ до суду осіб, які не є учасниками справи.

Телефонний зв'язок із працівниками суду наразі нерегулярний. Повідомлення про процесуальний рух справ, зняття справ з розгляду, результати розгляду справ у порядку спрощеного провадження публікуються на офіційній сторінці суду.

c) Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду: розгляд справ здійснюється у відкритих судових засіданнях. Відсутня необхідність попередньо письмово повідомляти суд про участь у судовому засіданні.

d) Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду: розгляд справ у відкритих судових засіданнях не здійснюється, справи розглядаються в порядку письмового провадження.

e) Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду: розгляд справ у відкритих судових засіданнях не здійснюється, справи розглядаються в порядку письмового провадження.

f) Велика Палата Верховного Суду: розгляд справ у відкритих судових засіданнях поступово відновлюється. Пріоритетним є розгляд в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням їх технічних засобів або без участі представників учасників справи за їх згодою.

Про форму участі в судових засіданнях слід повідомити суд письмово на його електронну адресу – [email protected], а також інших учасників справи.

g) станом на 02.05.2022 року 136 апеляційних та місцевих судів не здійснюють правосуддя. Перелік судів, які тимчасово припинили роботу, оприлюднено тут.

h) з огляду на неможливість продовження роботи, змінено територіальну підсудність 128 судів згідно переліку.

i) список окремих судів, які відновили територіальну підсудність своїх справ, оприлюднено тут.

Оновлена інформація щодо порядку функціонування конкретного суду, зміни / відновлення його територіальної підсудності чи тимчасового припинення роботи регулярно публікується на офіційному веб-сайті судової влади України, сторінці Державної судової адміністрації України, а також сторінці Верховного Суду.

ІІ. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ ТА ПРИЙНЯТІ СУДОВІ РІШЕННЯ

Отримати інформацію про стан розгляду справ можливо наступним чином.

a) про дату та час призначених судових засідань можна дізнатись на порталі судової влади у вкладці «Список судових справ, призначених до розгляду», попередньо очистивши дату у графі «Список справ, призначених на:»

b) інформацію про дату та час наступного судового засідання, прийняті судові рішення та подані до суду учасниками справи процесуальні документи можливо отримати від переважної більшості судів також на електрону пошту.

Для цього необхідно попередньо подати на електронну адресу суду відповідне Клопотання, яке буде підписане Кваліфікованим електронним підписом (далі – КЕП).  

Перед поданням відповідного клопотання слід уточнити у конкретного суду, чи здійснює такий суд обмін кореспонденцією за допомогою електронної пошти поза межами Електронного Суду.

c) інформацію про стан розгляду справи в окремих судах (залежно від безпекових умов та режиму роботи суду) можна також отримати по телефону. Контакти суду, як правило, розміщенні на офіційних сторінках суду на веб-порталі судової влади.

d) доступ до судових рішень, прийнятих та опублікованих до 24.02.2022 року, можливо отримати за допомогою ресурсів: Суд на долоні, Verdictum та інформаційно-правової системи «Прецедент».

Доступ до інформаційно-правової системи «Прецедент» надано для всіх правників, яким потрібно досліджувати судову практику. Деталі тут.

ІІІ. СУДОВІ ЗАСІДАННЯ ТА ПОДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

В умовах війни судами (з урахуванням конкретних обставин справи) судам рекомендовано:

a) відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів) та знімати їх з розгляду, зважаючи на те, що велика кількість учасників судових процесів не завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи або не можуть прибути в суд у зв'язку з небезпекою для життя.

b) справи, які не є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на це усіх учасників судового провадження.

c) роз’яснювати громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв’язку із воєнними діями та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції.

На практиці, суди переважно дотримуються наданих рекомендацій та відкладають розгляд справ.

Значна кількість судових засідань наразі відбувається або запланована  в режимі відеоконференції (для цього учасники справи мають заявити про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції).

У разі неможливості участі в судовому засіданні, рекомендується подавати до суду клопотання про:

1) відкладення розгляду справи та розгляд справи за участі представника;

2) альтернативно: участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Відповідні клопотання можливо направити до суду засобами поштового зв’язку або через систему Електронного суду.

Також відповідні клопотання можливо направити і на електронну адресу суду, підписані за допомогою КЕП. Увага: перед направленням клопотання слід уточнити в конкретному суді, чи здійснює такий суд обмін кореспонденцією за допомогою електронної пошти поза межами Електронного Суду.

ІV. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Основні нюанси:

1) воєнний стан не впливає на перебіг процесуальних строків у справі.

Незалежно від того, чи строк на вчинення процесуальної дії розпочався до або після 24.02.2022 року, встановлений судом або законом строк не зупиняється і продовжує свій перебіг після впровадження воєнного стану.

2) воєнний стан може бути поважною причиною для поновлення або продовження процесуального строку.

Судам рекомендовано виважено підходити до питань, пов'язаних з поверненням процесуальних документів, залишення їх без руху, встановлення процесуальних строків та, по можливості, продовжувати їх щонайменше до закінчення воєнного стану.

Із даних рекомендацій слідує, що введення воєнного стану фактично визнається поважною причиною пропуску строку.

Однак, рекомендується утриматися від такого безумовного висновку та враховувати обставини пропуску строку у їх сукупності, оскільки факт збройної агресії проти України та введення воєнного стану може не бути безумовно поважною підставою для поновлення строку абсолютно в усіх випадках.

Для визнання поважною даної підстави слід брати до уваги територіальне місцезнаходження суду, порядок функціонування суду, хід бойових дій, наявність в конкретної фактичної можливості своєчасно звернутися до суду[1].

Попри необхідність доведення поважності причин строку у кожному випадку, розумно очікувати, що суди у більшості випадків будуть адекватно підходити до питання про поновлення процесуального строку з огляду на існування реальної небезпеки для життя учасників процесу на всій території України.

3) процесуальний строк, встановлений судом, поновленню не підлягає, а може бути виключно продовжений за клопотання сторони спору.

Рекомендується завчасно звертатися до суду з клопотанням про продовження процесуальних строків (особливо тих, які були встановлені судом).

4) на час дії воєнного стану продовжуються строк загальної та спеціальної позовної давності, передбачений нормами цивільного та господарського законодавства.

Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IX унормовано, що на час дії воєнного стану продовжуються строк загальної та спеціальної позовної давності, передбачений нормами цивільного та господарського законодавства.

Увага: правило про автоматичне поновлення строку позовної давності не застосовується до строку звернення до суду в порядку адміністративного судочинства, оскільки останній строк є нормою процесуального, а не матеріального права. Особа, яка бажає звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів з пропуском встановленого законом строку, повинна подати до суду клопотання про поновлення пропущеного строку.

VI. ЗАКОНОПРОЄКТИ

26 квітня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти № 7315 та № 7316, які передбачають спрощення доступу громадян до інформації про стан розгляду справ під час дії воєнного стану:

1) Законопроєкт № 7315

Передбачає можливість отримання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору, предмет позову, місце, дату і час судового засідання, а також отримання сторонами електронної форми судового рішення та виконавчого документу через портал Дія.

N.B. отримання інформації через портал Дія не матиме статусу офіційного повідомлення, а пропонується виключно з інформативною метою. У такому разі порядок розгляду судових справ фактично залишається незмінним.

2) Законопроєкт № 7316

Передбачає можливість повідомлення про судові засідання будь-якими можливими засобами комунікації (телефоном, СМС, електронною поштою, повідомленням у месенджерах тощо), а також через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень).

В свою чергу, учасник судового процесу зобов’язаний негайно підтвердити суду отримання чи ознайомлення із відповідним викликом або повідомленням шляхом телефонного або документального підтвердження. Такий учасник вважатиметься повідомленим з моменту надходження до суду підтвердження про повідомлення.

Увага: на відміну від інформування через портал Дія, такий спосіб повідомлення матиме статус офіційного та створюватиме правові наслідки для учасників процесу.

Окрім того, законопроєкт № 7316 передбачає також зміни у цивільному, господарському та адміністративному процесуальному законодавстві щодо:

a) строку здійснення підготовчого провадження;

b) особливостей перебігу строків підготовчого провадження та судового розгляду;

c) порядку розгляду справи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів;

d) особливостей вручення судового рішення;

e) порядку розгляду справи у суді апеляційної та касаційної інстанцій;

f) особливостей поновлення судом процесуальних строків.


[1] Наприклад, поважними підставами можуть бути: тимчасове припинення роботи суду, окупація району місцяпроживання особи, внутрішнє переміщення особи в межах території України, вимушений виїзд особи закордон, вступ до сил територіальної оборони, ЗСУ.

Автори