Зміни щодо процедури отримання дозволу на концентрацію

20 Лютого 2024

На початку 2024 року набули чинності довгоочікувані зміни до законодавства України про захист економічної конкуренції. Зокрема, з 1 січня 2024 року вступив в силу оновлений ЗУ «Про захист економічної конкуренції», з 16 лютого набули чинності зміни до Положення про концентрацію.

Основні зміни щодо процедури отримання дозволу на концентрацію стосуються, зокрема, наступного:

1. Зміни щодо переліку випадків, що визнаються концентрацією

 • придбання 25 та більше відсотків голосів у вищому органі управління компанії, не є концентрацією, якщо таке придбання не забезпечує набуття контролю;

 • концентрацією є створення компанії двома і більше суб’єктами тільки за умови, що така компанія буде самостійно здійснювати повнофункціональну господарську діяльність протягом тривалого періоду.

2. Доповнений перелік випадків, що не вважаються концентрацією

 • набуття контролю банками в результаті звернення стягнення на предмет обтяження не є концентрацією, але потребує обов’язкового повідомлення АМКУ щодо відповідного набуття (порядок складання та розгляду таких повідомлень затверджений у Розділі XIV Положення про концентрацію).

3. Зміни до визначення учасника концентрації, складу учасника концентрації

 • органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління суб’єктами господарювання, активи або частки яких є об’єктом приватизації у процесі приватизації об’єктів державної та комунальної власності, є учасниками концентрації;

 • якщо суб'єкт(и) господарювання, що належить(ать) до групи учасника концентрації, здійснює(ють) спільний контроль над суб'єктом господарювання разом із третьою особою, яка не належить до групи, що розглядається, то частиною групи учасника вважається лише спільне підприємство (третя особа та пов’язані з нею суб'єкти не враховуються до складу групи учасника концентрації).

4. Зміни щодо визначення та розрахунку порогових фінансових показників

 • змінено тест 2 щодо визначення порогових показників учасників:

  • вартісні показники в Україні хоча б одного учасника концентрації перевищують 8 млн євро (до відповідних змін показник 8 млн євро стосувався тільки об’єкта придбання), і при цьому обсяг реалізації хоча б одного іншого учасника, у тому числі за кордоном, перевищує 150 млн євро.

 • при розрахунку вартісних показників:

  • показники продавця не враховуються за умови, що (і) об’єкт придбання (та підконтрольні йому компанії) не має активів в Україні, і не здійснював діяльність в Україні протягом двох останніх і поточного року; та (іі) відносини контролю з продавцем будуть припинені.  

  • вартісні показник учасників концентрації, які спільно контролюються декількома суб’єктами господарювання, розподіляються порівну між суб’єктами господарювання, які здійснюють контроль (незалежно від кількості акцій/голосів, яким воно володіють);

  • сукупність правочинів, вчинених протягом двох років між одними й тими самими суб’єктами господарювання, що відбуваються на одному й тому самому ринку та суміжних ринках, вважаються однією концентрацією (на дату вчинення останнього правочину).

5. Збільшений розмір оплати за розгляд заяви АМКУ

 • з 1 січня 2024 року розмір оплати за розгляд зави АМКУ становить 42 500 грн (замість 20 400 грн).

6. Визначені строки та процедура розгляду справ про концентрацію

 • строк розгляду справи про концентрацію не має перевищувати (сукупно) 200 днів з дати подання заяви, після чого АМКУ або приймає рішення про надання дозволу, або надсилає подання з попередніми висновками (у разі виявлення підстав для заборони);

 • якщо є підстави для заборони, заявники після отримання від АМКУ подання мають право надати пропозиції щодо зобов’язань, які вони готові на себе взяти, які обговорюються (консультації) та оцінюються АМКУ.

 • Зобов’язання повинні мати ознаки структурного або поведінкового характеру. При цьому зобов’язання структурного характеру мають перевагу, поведінкові застосовуються у разі, якщо структурні зобов’язання є надмірними по відношенню до загроз концентрації;

 • сукупно строк процедури погодження зобов’язань – до 100 днів, після чого АМК або приймає рішення щодо надання дозволу, або забороняє концентрацію.

Крім цього, відповідно до оновленого законодавства:

 • уточнена та доповнена процедура отримання попередніх висновків щодо концентрації;

 • визначений порядок складання, подання та розгляду повідомлень про придбання активів, часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання у випадках набуття контролю банками в результаті звернення стягнення на предмет обтяження (п.6 ч. 3 ст. 22 Закону) та набуття контролю фінансовими установами або установами, які здійснюють діяльність з цінними паперами (з метою подальшого перепродажу) (п.2 ч. 3 ст. 22 Закону);

 • уточнені/ приведені у відповідність критерії щодо розгляду заяв за спрощеною процедурою;

 • уточнене та доповнене визначення «єдиний майновий комплекс».

Автори