Експортно-кредитне агентство України зможе страхувати інвестиції від воєнних та політичних ризиків

16 Квітня 2024

1 січня 2024 року набрав чинності Закон України № 3497-IX, згідно з яким Експортно-кредитному агентству ("ЕКА") було надано повноваження страхувати від воєнних та політичних ризиків інвестиції в Україну. Для імплементації змін, передбачених цим законом, 9 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок їх страхування, яке здійснюватиме ЕКА. 

 1. Перелік воєнних та політичних ризиків 

 1. До воєнних ризиків віднесено наступні страхові ризики: 

 1. воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення; 

 1. насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; 

 1. терористичні акти та/або диверсії; 

 1. окупація, анексія. 

Водночас до політичних ризиків віднесено такі страхові ризики: 

 1. здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб’єкта господарювання (позбавлення права власності на майно); 

 1. безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб’єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб’єктом господарювання вимог законодавства; 

 1. невиконання або відмова від виконання державою зобов’язань, визначених законодавством, стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку, та/або інвестиційним договором за умови, що суб’єкт господарювання має право вимагати виконання таких зобов’язань; 

 1. введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків; 

 1. неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб’єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством. 

 1. Умови і порядок страхування воєнних та політичних ризиків 

 1. Здійснити страхування інвестицій та інвестиційних кредитів від воєнних та політичних ризиків можливо лише за умови виконання таких вимог: 

 • об’єкт інвестування (об’єкти та інфраструктура, на створення яких надається інвестиційний кредит) розміщується на території України, крім територій, на яких на дату укладення договору страхування ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією відповідно до наказу Мінреінтеграції; 

 • метою прямої інвестиції (інвестиційного кредиту) є створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження; 

 • товари, які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, повністю вироблені або піддані достатній переробці в Україні відповідно до критеріїв, установлених Митним кодексом України (з урахуванням винятків); та 

 • роботи, послуги, які експортуватимуться в результаті реалізації інвестиції, виконуються та надаються суб’єктами господарювання - резидентами України (з урахуванням винятків). 

 1. Договір страхування може укладатися щодо одного або більше воєнних та/або політичних ризиків. Страховий тариф визначається ЕКА за кожним окремим договором страхування інвестицій індивідуально відповідно до положення про страхові тарифи. Інші істотні умови договору страхування визначаються за згодою сторін з урахуванням норм законодавства та політик страхування ЕКА. 

Автори

Вибрані статті